Om du behöver ställa in din multifunktionsskrivare (MFP) att Skanna till e-post behöver du först ställa in de grundläggande inställningarna. Skrivaren behöver självklart ha kontakt med internet och DNS måste även ställa in. Dessa inställningar ser lite olika ut för de flesta modeller och märken. kontakta oss gärna om du behöver hjälp. Sen behöver man ställa in de grundläggande inställningarna för att skicka e-post som är:

  • SMTP-server: smtp.gmail.com
  • Port 465 (SSL krävs)
  • Port 587 (TLS krävs)

Autentiseringskrav:

  • Din fullständiga e-postadress för Gmail eller Google Workspace (ditt.namn@domain.com) krävs för autentisering.

Felsökning

När du vill använda funktionen Skanna till e-post med ett Gmail-konto från en MFP , kan ett felmeddelande enligt nedan (eller liknande – beroende på märke och modell) visas på skrivarens kontrollpanel eller i den inbäddade webbservern (EWS):

  • SMTP-servern använder en metod för autentisering som inte stöds. Prova en annan server.
  • Autentiseringsfel SMTP: SMTP-servern har inte stöd för autentisering.
  • Kan inte lösa SMTP-servern. Kontakta systemadministratören eller din internetoperatör för att kontrollera SMTP- och DNS-serverinställningarna.

Lösningen kan ligga i inställningarna för ditt gmail-konto och här kommer en instruktion om hur du kan åtgärde det.

  1. Logga in i ditt gmail-konto i en webläsare.
  2. I inställningarna för Google, gå till Tillåt mindre säker appar och väljer alternativet Aktivera. För att komma direkt till rätt inställning kan du klicka på denna länk: https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps
  3. Aktivera Tillåt mindre säkra appar.

När du aktiverat enligt ovanstående instruktion så bör det fungera bättre.

OBS! Problemet med att skicka från skrivaren kan även ha andra orsaker. Kontakta oss om du behöver hjälp att felsöka och lösa problemet.