VÅRA KUNDER
_____________________________________________

VI TYCKER OM LÅNGA SAMARBETEN.
EN PERSONLIG KONTAKT MED EN KOMPETENT
OCH PÅLITLIG IT-KONSULT – SOM GÅR ATT NÅ
I
STORT SETT NÅR SOM HELST

VÅRA KUNDER
V! TYCKER OM LÅNGA SAMARBETEN.
EN PERSONLIG KONTAKT MED EN KOMPETENT
OCH PÅLITLIG IT-KONSULT – SOM GÅR ATT NÅ
I STORT SETT NÅR SOM HELST

Vi ser det som en förmån för oss att arbeta med våra kunder

KH Consulting erbjuder i första hand IT-support i Stockholm med omnjed men vi har kunder i stora delar av Sverige. Vi arbetar med stora och små kunder inom ett stort antal olika brancher som reklam, arkitektur, vård, fastigheter och rekrytering mm. Många av våra kunder har vi haft förmånen att samarbeta med under många år. Här kan du se ett urval  av våra kunder.

Botvids vårdcentral

Botvids vårdcentral är en liten, privatägd vårdcentral som har vårdavtal med Region Stockholm. Botvids vårdcentral ligger i Hallunda centrum.

Vi har arbetat med Botvids vårdcentral sedan de startade 2023 och har levererat och byggt upp det mesta av deras infrastruktur. Vi fungerar som extern IT-ansvarig och tar hand om de flesta frågor inom IT.

Botvids+vårdcentral

Cubegreens

Med hjälp av hydroponisk och vertikal odlingsteknik i fraktcontainrar förser Cubegreens stadsmiljöer med nyskördade och hantverksmässigt odlade grönsaker och örter. Cubegreens  odlar hydroponiskt, helt utan bekämpningsmedel, mellahänder och transporter.

Vi fungerar som extern IT-support och ger konsultation gällande IT-frågor. Vi levererar och installerar även nätverksprodukter för säker och flexibel hantering och åtkomst till deras odlingar.

cubegreens_logo

Eppens Arkitektur AB

Eppens Arkitektur grundades 1989 och är baserat på Kungsholmen i Stockholm. De arbetar med många olika sorters projekt och har erfarenhet från nybyggnation av kommersiella fastigheter, privata villor, fritidshus och industribyggnader samt stor kunskap om till- och ombyggnation av kulturhistoriskt känsliga miljöer.

Hos Eppens Arkitektur tar vi hand om den interna IT-miljön. Förutom att vi installerar datorer och servrar levererar vi även molnbackup och Office 365 åt dem. Vi fungerar även som bollplank och konsulterar dem i frågor rörande all IT.

Eppens Arkitektur

Fors Fastigheter

Fors Fastigheter är ett familjeägt fastighetsbolag med fastigheter i Stockholm och  Vaxholm.

Vi fungerar som extern IT-support. Vi levererar och installerar även datorer, servrar och säkerhetsprodukter.

Fors Fastigheter Mac support Windows Server VPN

Happify AB

Happify, med kontor i Stockholm och Eskilstuna, är en kommunikationsbyrå som arbetar med strategi, design, reklam, event, PR och innehåll i köpta, egna och förtjänade kanaler. De arbetar med såväl lokala som internationella kunder och uppdrag.

Åt Happify fungerar vi som leverantör av servrar och datorer och sköter dessutom installation och allmän support av all IT. Vi levererar även molnbackup och tjänster inom Office 365.

Happify AB Office 365 Macintosh IT-konsult

Karlaplans Plåtslageri AB

Karlaplans Plåtslageri arbetar med alla typer av falsad plåt på tak och fasader samt utför service och underhållsarbeten på tak. De har specialiserat sig inom ett antal områden som takrenoveringsarbeten på innerstadsfastigheter och kulturhistoriskt värdefulla byggnader, tätskikt av papp och duk, renovering och nyproduktion mm.

Vi fungerar som extern IT-support och tar hand om det flesta av IT-frågor som uppstår, allt från skrivare till mobiltelefoner. Vi har migrerat till Office 365 och levererar även molnbackup åt deras interna servrar.

Karlaplans Plåtslageri AB

Lennandia Advertising AB

Lennandia, med kontor i Stockholm och Karlskrona,  är en reklambyrå som bygger varumärken och förmedlar berättelser. Webb, sociala medier, film, print – vad ditt budskap än behöver för att synas.

Leverantör av säkerhets- och nätverksprodukter. Installation och allmän IT-support av servrar och datorer. Vi är även leverantör av e-postserver, molnbackup och Office 365.

Lennandia IT support reklambyrå

Mars Music

Mars Music är ett musikförlag som engagerar sig i alla aspekter av dagens musikpubliceringsverksamhet, inklusive kreativa investeringar och marknadsföring av nya talanger, författare och låtar samt representation av etablerade musikförlag runt om i världen.

Vi fungerar som extern IT-support och levererar även Office 365 och molnbackup.

Mars Music

Maya & Hugo BUMM Hallunda

Maya & Hugo BUMM Hallunda är en privat barnläkarmottagning som drivs på uppdrag av Region Stockholm. Med barnläkare, barnsjuksköterskor och psykologer erbjuder de en bred kompetens inom barnmedicin.

Vi har sedan Maya & Hugo öppnade fungerat som bollplank och IT-support för allmänna IT-frågor. Vi har även fungerat som mellanhand och konsult vid anslutning till journalsystem och telefoni mm.

Maya+Och+Hugo+barn+och+ungdomsmottagning

Michaël Berglund AB

Michaël Berglund har sedan starten 1985 utvecklats till att bli en ledande aktör inom chefsrekrytering, företagsledning och styrelseutveckling.

Vi fungerar som extern IT-ansvarig och IT-support och tar hand om de flesta frågor inom IT. Vi har skött migrering till Office 365 mm. Vi levererar även tjänster inom Office 365, spamskydd, antivirus och molnbackup.

Michael Berglund AB

ON Arkitekter AB

ON Arkitekter är en arkitektbyrå som startades 2007 av Erik von Matérn och Lars Westerberg.. De arbetar bland annat med kommersiella fastigheter, samhällsbyggande, bostäder och verksamhetsanpassade kontor.

Hos ON Arkitekter fungerar vi som ett IT-stöd med kontinuerlig kontroll och uppdatering av den interna IT-miljön vilket innefattar servrar, säkerhetspriodukter – både för huvud- och hemmakontor. Vi är även leverantör av molnbackup, antivirus och Office 365.

ON Arkitekter

Uniformskonsulten

Uniformskonsulten är en konsultfirma  med mer än 20 år i arbetsklädsbranschen som vet hur man utvecklar arbetsklädskollektioner, vilka krav man kan ställa på kläder och leverantörer och vad det ska kosta att klä på sin personal.

Vi fungerar som extern IT-support och bollplank gällande de flesta IT-frågor som uppstår.

Uniformskonsulten Mac support IT

Vill du också bli kund hos oss?

Vi kan hjälpa dig och ditt företag med mycket mer. Vi arbetar med det mesta inom IT och kommunkation. Vill du anlita en erfaren och pålitlig IT-konsult? Kontakta oss för att få veta mer.