För att genomföra detta behöver du logga in på företagets BIMcloud-server. Fråga din administratör om du har tillgång till den och vad den har för adress och login-uppgifter.

Om den ursprungliga BIMcloud/BIM-servern körs: du kan använda “Rollback” för att antingen ersätta dent nuvarande Teamwork-projektet med backupfilen eller för att skapa ett nytt projekt.

  1. Gå in i projektlistan och markera ett projekt i vänstra kolumnen.

  1. Klicka på “Snapshots” högst upp i högra kolumnen.

  1. Markera valfritt “Teamwork project” i listan nedanför.
  2. Klicka på “Rollback”.
  3. Välj ett återställningsalternativ:
    • Skriv över detta projekt: Det valda BIM-projektets säkerhetskopia kommer att skrivas över och ersätta nuvarande projekt. Som ett resultat meddelas alla användare om en “avslutad session”: de måste gå med i den nya versionen av projektet. (Användare måste kassera eventuella ändringar som inte har skickats eller spara den version de har för närvarande som ett soloprojekt, men de kan inte längre skicka några osända ändringar till ett projekt som har blivit överskrivet.)
    • Skapa nytt projekt från säkerhetskopia: Den valda BIMproject backup-filen kommer att skapas som en ny, separat projekt.
  1. Klicka på Återställ och sedan på OK. BIM-projektet är nu tillgängligt i projektlistan.

projektlistan project manager

Om du trots instruktionen ovan är osäker på vilka val du ska göra för att återställa ett Teamworlk-projekt, kontakta oss gärna. så kan vi hjälpa dig.