Använd funktionen Fäst fönster för att ordna alla dina öppna fönster med hjälp av musen, tangentbordet eller från aktivitetsvyn. Här är en guide om hur du kan aktivera funktionen och använda den på din dator med Windows 10.

Aktivera Fäst fönster-funktionen

  1. För att aktivera Fäst fönster-funktionen, klicka på “Start” och välj “Inställningar“.
  2. Klicka på “System” och välj sedan “Multitasking” från vänstra kolumnen.

  1. Aktivera “Fäst fönster”.
  2. Ytterligare tre alternativ visas, välj det som passar dig bäst. du kan alltid ändra dem sen om du vill.

Använda Fäst fönster-funktionen med en mus

Välj titelraden på det fönster du vill fästa och dra det till kanten av skärmen. En kontur visar var fönstret kommer att fästa när du släpper det. Dra den till vänster eller höger sida av skärmen beroende på var du vill fästa det.

Använda Fäst fönster-funktionen med ett tangentbord

Välj fönstret du vill fästa och tryck på Windows-tangenten + vänsterpil eller Windows-tangenten + högerpil för att fästa fönstret till den sida av skärmen där du vill att det ska vara. Du kan också flytta fönstret till ett hörn efter att ha fäst det. Med fönstret markerat trycker du på Windows-tangenten + uppåtpil eller Windows-tangenten + nedåtpil för att få det till önskat hörn. Fönstret blir då en fjärdedel av skärmen (vilket är så litet du kan få det med hjälp av denna funktion). Sedan kan du använda Windows-tangenten + piltangenterna för att flytta det var du vill.

Fäst fönster med hjälp av Fäst fönster-assistenten

Fäst fönster-assistenten visas när att du har fäst ett fönster men har mycket ledigt utrymme kvarpå skärmen. Alla andra öppna fönster visas i det utrymmet som miniatyrer. För att använda fästa ett av de fönstren, klicka på miniatyrbilden av fönstret du vill öppna i det tomma utrymmet på skärmen.

Om du har två fönster som visas sida vid sida på skärmen kan du ändra storlek på båda fönstren samtidigt genom att markera och dra skiljelinjen mellan de två fönstren. Ändra storlek på fönstret på ena sidan till den storlek du vill ha det och släpp sedan musknappen. Det andra fönstret kommer att ändra storlek så att det passar bredvid det första, så att du inte har något tomt skärmutrymme.