IMAP, POP och Exchange är olika metoder för åtkomst till e-post. IMAP eller Exchange är rekommenderade metoder när du vill kontrollera dina e-postmeddelanden från flera olika enheter, t.ex. en telefon, en bärbar dator och/eller en surfplatta.

IMAP

Med IMAP kan du komma åt din e-post var du än är, från valfri enhet. När du läser ett e-postmeddelande med IMAP laddar du faktiskt inte ned eller lagrar det på datorn. i stället läser du den från e-posttjänsten. Därför kan du kontrollera din e-post från olika enheter, var som helst i världen: din telefon, en dator, en väns dator.

IMAP laddar bara ned ett meddelande när du klickar på det och bifogade filer laddas inte ned automatiskt. På så sätt kan du kontrollera dina meddelanden mycket snabbare än POP.

POP

POP fungerar genom att kontakta din e-posttjänst och ladda ned alla nya meddelanden från den. När de har laddats ned till din PC eller Mac tas de bort från e-posttjänsten. Det innebär att när e-post har laddats ned går det endast att använda den med samma dator. Om du försöker komma åt din e-post från en annan enhet är meddelandena som tidigare har laddats ned inte tillgängliga.

Skickad e-post lagras lokalt på din PC eller Mac, inte på e-postservern.

Många Internetleverantörer tillhandahåller e-postkonton som använder POP.

Webbaserade e-postkonton jämfört med e-postprogram

Om du har använt Gmail, Outlook.com, Hotmail.com eller iCloud har du använt webbaserad e-post. Om du vill komma åt ditt webbaserade e-postkonto ansluter du till Internet och loggar in på ditt e-postkonto.

Om du har en PC eller Mac har du troligen använt ett program som Outlook, Apple Mail eller Thunderbird för att hantera din e-post. Outlook, Apple Mail och Thunderbird är e-postprogram: program som du installerar på datorn för att hantera din e-post. De kan interagera med e-posttjänster som Gmail och Outlook.com för att ta emot och skicka e-post.

Du kan lägga till valfritt e-postkonto till ditt e-postprogram för att hantera din e-post. Du kan t.ex. lägga till webbaserade e-postkonton, Gmail, Outlook.com, Hotmail.com, AOL eller Yahoo, till Outlook- eller Apple Mail-appen för att hantera din e-post samt lägga till arbetskonton för e-post.

Lägga till webbaserade e-postkonton i e-postprogram, till exempel Outlook, Apple Mail och Thunderbird

När du lägger till ditt e-postkonto i en e-postapp försöker appen vanligtvis konfigurera kontot med IMAP-åtkomst, utan ytterligare åtgärd från dig.

Om e-postappen har problem med att lägga till ditt e-postkonto beror det oftast på att e-postkontot har konfigurerats för POP-åtkomst. I det här fallet måste du gå till din e-postleverantör och ta reda på namnet på deras POP- och SMTP-server så att du kan ange informationen i e-postappen. Informationen ser vanligtvis ut så här:

  • Server för inkommande e-post (IMAP): imap.<namn på tjänst>.com
  • Server för inkommande e-post (POP): pop.<namn_på_tjänst>.com
  • Server för inkommande e-post (SMTP): smtp.<namn_på_tjänst>.com

Exchange

KH Consulting levererar Office 365 som använder sig av metoden Exchange som, enkelt förklarat, i likhet med IMAP så synkroniseras e-post så att den kan läsas på flera enheter. En stor fördel med Exchange är att den också hanterar kalendrar och kontakter och har stöd för många andra funktioner som ger stora fördelar i gemensamt arbete i ett företag.

Om ni vill vetas mer om vilka fördelar Office 365 kan ge er så kontakta oss gärna.