För att genomföra detta behöver du logga in på företagets BIMcloud-server. Fråga din administratör om du har tillgång till den och vad den har för adress och login-uppgifter.

Om du vill arbeta med projektet från en annan fungerande BIMcloud/BIM-server: ladda ner säkerhetskopian, importera sedan den här filen till en annan BIMcloud/BIM-server.

  1. Gå in i projektlistan och markera ett projekt i vänstra kolumnen.

  1. Klicka på “Snapshots” högst upp i högra kolumnen.

  1. Markera valfritt “Teamwork project” i listan nedanför.
  2. Klicka på “Download”.
  3. Välj en mapp där du vill spara säkerhetskopian.
  4. Importera denna säkerhetskopia till valfri fungerande BIMcloud/BIM-server, med hjälp av projekthanterings-gränssnittet. Obs: Eftersom BIMproject-säkerhetskopian innehåller alla användardata och roller kan du fortsätta arbeta direkt – inget behov av att lägga till användare igen eller omdefiniera roller.

projektlistan project manager

Om du trots instruktionen ovan är osäker på vilka val du ska göra för att återställa ett Teamworlk-projekt, kontakta oss gärna. så kan vi hjälpa dig.