Om du behöver ställa in din multifunktionsskrivare (MFP) att Skanna till e-post behöver du först ställa in de grundläggande inställningarna. Skrivaren behöver självklart ha kontakt med internet och DNS måste även ställa in. Dessa inställningar ser lite olika ut för de flesta modeller och märken. kontakta oss gärna om du behöver hjälp. Sen behöver man ställa in de grundläggande inställningarna för att skicka e-post som är:

  • SMTP-server: smtp.office365.com
  • Port 587 (rekommenderad) eller port 25
  • TLS/StartTLS ska vara aktiverat

Övriga autentiseringskrav:

  • Din fullständiga e-postadress för Office 365 (ditt.namn@domain.com) krävs för autentisering
  • E-postkontot som används måste ha Autentiserad SMTP aktiverat i E-postappar (dettra aktiveras av en administratör)
  • Kontot får inte ha Multifaktorautentisering (MFA) aktiverat

Så här ställer du in din enhet

Eftersom konfigurationsalternativen kan variera är dessa instruktioner generella. Så här gör du:

I din enhet, gå till inställnigarna för SMTP, använd följande uppgifter:

SMTP-server: smtp.office365.com
Port: 587 (rekommenderas) eller port 25, TLS / StartTLS aktiverad
Användarnamn / e-postadress och lösenord:
Ange inloggningsuppgifterna för den postlåda som används för att skicka de skannade dokumenten. Det är viktigt att du använder samma e-postadress för både användarnamn och e-postadress för avsändare.

Felsökning

När du vill använda funktionen Skanna till e-post med ett Office 365-konto från en MFP, kan ett felmeddelande enligt nedan (eller liknande – beroende på märke och modell) visas på skrivarens kontrollpanel eller i den inbäddade webbservern (EWS):

  • SMTP-servern använder en metod för autentisering som inte stöds. Prova en annan server.
  • Autentiseringsfel SMTP: SMTP-servern har inte stöd för autentisering.
  • Kan inte lösa SMTP-servern. Kontakta systemadministratören eller din internetoperatör för att kontrollera SMTP- och DNS-serverinställningarna.

Lösningen kan ligga i inställningarna för ditt Office 365-konto. Autentiserad SMTP måste vara aktiverat för ditt konto och denna inställning kan endast ändras av en administratör. OBS! Problemet med att skicka från skrivaren kan även ha andra orsaker. Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med att aktivera funktionen Autentiserad SMTP för kontot eller om du behöver hjälp att felsöka och lösa problemet.