Läs om när du behöver nollställa din AirTag och hur du gör det.

Det går att koppla en AirTag till ett Apple-ID. Om du vill använda en AirTag som någon annan har använt måste den personen först ta bort denna AirTag från sitt Apple-ID. Om den föregående användaren har tagit bort denna AirTag från sitt Apple-ID men inte befann sig inom Bluetooth-räckvidd för AirTag, måste den nollställas innan den går att använda den med dina enheter.

Så här nollställer du en AirTag:

  1. Tryck ned på batterihöljet i polerat rostfritt stål på AirTag-enheten och vrid moturs tills höljet slutar rotera.
  2. Ta bort höljet och batteriet.*
  3. Sätt tillbaka batteriet.
  4. Tryck ned på batteriet tills du hör ett ljud. Ljudet innebär att batteriet är anslutet. 
  5. När ljudsignalen har slutat upprepar du processen fyra gånger till, det vill säga tar ut och sätter tillbaka batteriet och trycker sedan ned på det tills du hör ett ljud. Du ska höra ett ljud varje gång du trycker på batteriet, totalt fem gånger. Det femte ljudet skiljer sig från de fyra föregående. Det innebär att det nu går att parkoppla AirTag-enheten.
  6. Sätt tillbaka höljet genom att rikta in höljets tre flikar mot de tre uttagen på din AirTag.
  7. Tryck ned höljet.
  8. Vrid höljet medurs tills det slutar rotera.

Nu bör din AirTag vara nollställd och du kan prova att koppla din Airtag ot ditt Apple-ID