Ett Teams-mötes ljud-, video- och skärmdelningsaktivitet kan spelas in. Inspelningen sparas i molnet så att du kan dela den på ett säkert sätt i organisationen.

Spela in ett möte eller samtal

  1. Starta eller gå med i mötet.
  2. Om du vill starta inspelningen går du till möteskontrollerna och väljer de tre prickarna, Knappen Fler alternativ > Starta inspelning.

Alternativet Starta inspelning och transkription

Alla i mötet meddelas att inspelningen har startat. Mötesmeddelandet publiceras också i chatt-historiken.

  1. Om du vill stoppa inspelningen går du till möteskontrollerna och väljer de tre prickarna Knappen Fler alternativ > Stoppa inspelning.
    • Inspelningen bearbetas och sparas sedan på SharePoint om det var ett kanalmöte eller OneDrive om det var någon annan typ av möte.  
    • Mötesinspelningen visas i möteschatten eller i kanalkonversationen, om du är i en kanal. Inspelningen upphör inte att gälla.

Du kan läsa mer om att spela in Teams-möten här.