Ibland krånglar Archicad när du öppnar programmet eller en fil. Det finns olka alternativ att felsöka och lösa problem som kan uppstå i Archicad. Här följer några av dem.

Rensa inställningar och cache

ARCHICAD sparar “Inställningar” och “Arbetsmiljö”-filer för att säkerställa att du hittar din egen anpassade miljö nästa gång du startar ARCHICAD. I sällsynta fall kan dessa filer bli korrupta och hindra ARCHICAD från att starta eller möjligen orsaka krascher. I sådana fall, som ett felsökningssteg, försök att ta bort dessa filer. (För felsökning av krascher, se även: krasch.) Att ta bort inställningsfilerna skadar inte; ARCHICAD kommer att återskapa dessa filer med standardinställningar nästa gång du kör ARCHICAD. Du kan dock förlora några av dina ändringar av ARCHICAD-gränssnittet, såsom anpassade genvägar, palettplatser, etc. för att undvika det, innan du tar bort några filer eller mappar: skapa en säkerhetskopia.

Förberedelser

 • Skriv ner din BIM-serveradress, användarnamn och lösenord eller lagra i en textfil.
 • Skicka in alla ändringar i alla Teamwork-projekt för att se till att BIM-servern har de senaste ändringarna, inte bara din dator.
 • Lagra och exportera din skräddarsydda arbetsmiljö.
 • Om du har anpassade IFC- eller DWG-översättare bör du också exportera dem till en mapp

Rensa inställningar och cache på en Mac

Ta bort följande filer och mappar (där xx står för versionsnumret för ARCHICAD och yyy är lokaliseringen av ARCHICAD):

 • Mappen ~/Library/Preferences/Graphisoft/AC xx.0.0 yyy v1 – den här mappen innehåller de grundläggande inställningsfilerna och alla arbetsmiljöfiler.
 • Mappen ~/Library/Preferences/com.Graphisoft.AC xx.0.0 yyy v1.plist – den här filen innehåller några grundläggande inställningar för ARCHICAD. Windows-motsvarigheten till den här filen är registernycklarna.
 • Mappen ~/Library/Caches/Graphisoft – den här mappen innehåller bibliotekscachefiler och den lokala cachekopian av nätverksbibliotek.
 • Mappen ~/Library/Application Support/Graphisoft – den här mappen innehåller mappen Archicad autosave, ARCHICAD-mallarna, DXF-DWG-översättarna, IFC-inställningar, Bug reporter-loggfiler, utgivarloggfiler och den lokala cachen för Teamwork-projekten. Obs! Du kanske vill säkerhetskopiera den här mappen för att behålla dina arbetsmiljöfiler och DXF-DWG-översättare. Om du inte har skickat alla ändringar i Teamwork-projekt ska du inte ta bort mappen ~/Library/Application Support/Graphisoft/TW Data.

Rensa inställningar och cache på en PC

Steg 1: Ta bort följande filer och mappar: Windows 10 (och 8.1, 8, 7):

 • Mappen Users\<Username>\AppData\Roaming\Graphisoft\ – den här mappen innehåller de grundläggande inställningsfilerna och alla arbetsmiljöfiler.
 • Mappen Users\<Username>\AppData\Local\Graphisoft\ – den här mappen innehåller bibliotekscachefiler och den lokala cachekopian av nätverksbibliotek och IFC-inställningar.
 • Mappen Users\<Username>\Graphisoft\ – den här mappen innehåller ARCHICAD-mallar, kraschloggar, utgivarloggfiler, IFC- och DXF-DWG översättnings-filer och den lokala cachen för Teamwork-projekten.

Steg 2: Kör REGEDIT. Där, go to HKEY_CURRENT_USER/SOFTWARE/ radera posten som heter Graphisoft.

VARNING: Steg 2 är för avancerade användare. Om du inte är bekant med Windows-registret, hoppa över det här steget!

Steg 3: Starta om ARCHICAD.

Om problemen med Arcicad eller din arbetsfil inte har lösts efter att du har provat ovanstående, kontakta oss gärna.