E-postmeddelanden med stora bilagor kan snabbt äta upp utrymmet i din Gmail-inkorg. Med tiden kanske du inte längre behöver dessa bilagor, men mejlen blir begravda i en växande inkorg och är svåra att hitta. Här är en instruktion på hur du gör för att sortera Gmail efter storlek på ett snabbt och enkelt sätt för att hitta dina stora bilagor och ta bort dem en gång för alla.

Att sortera Gmail efter storlek är enkelt att göra. Man gör på ett liknande sätt för att sortera Gmail efter avsändare eller sortera Gmail efter datum, ämne eller namn.

Hur man sorterar Gmail efter storlek

Om du inte använder några tredjepartsverktyg, kan du sortera e-postmeddelanden direkt i din inkorg på webben med hjälp av funktionen Sök i e-post.

  1. Logga in på ditt Gmail-konto och gå till din inkorg.
  2. Se till att fliken Primär är vald (detta är din huvudsakliga inkorg).
  3. Gå till fältet Sök e-post och klicka på rullgardinspilen för att öppna filteralternativen.
  4. Använd alternativet Storlek, välj “Större än” eller “Mindre än” och ange sedan filstorleken. Om du letar efter stora bilagor kommer du förmodligen att använda alternativet “Större än”.
  5. Klicka på den blå sökknappen.

Nu kommer resultaten att visas automatiskt och du kan gå igenom bilagor mm.