Om du behöver ställa in din multifunktionsskrivare (MFP) att Skanna till e-post behöver du först ställa in de grundläggande inställningarna. Skrivaren behöver självklart ha kontakt med internet och DNS måste även ställa in. Dessa inställningar ser lite olika ut för de flesta modeller och märken. kontakta oss gärna om du behöver hjälp. Sen behöver man ställa in de grundläggande inställningarna för att skicka e-post som är:

 • SMTP-server: smtp.gmail.com
 • Port 465 (SSL krävs)
 • Port 587 (TLS krävs)

Autentiseringskrav:

 • Din fullständiga e-postadress för Gmail eller Google Workspace (ditt.namn@domain.com) krävs för autentisering.

Felsökning

När du vill använda funktionen Skanna till e-post med ett Gmail-konto från en MFP , kan ett felmeddelande enligt nedan (eller liknande – beroende på märke och modell) visas på skrivarens kontrollpanel eller i den inbäddade webbservern (EWS):

 • SMTP-servern använder en metod för autentisering som inte stöds. Prova en annan server.
 • Autentiseringsfel SMTP: SMTP-servern har inte stöd för autentisering.
 • Kan inte lösa SMTP-servern. Kontakta systemadministratören eller din internetoperatör för att kontrollera SMTP- och DNS-serverinställningarna.

Lösningen kan ligga i inställningarna för ditt gmail-konto och här kommer en instruktion om hur du kan åtgärde det.

 1. Logga in i ditt gmail-konto i en webläsare.
 2. I inställningarna för Google, gå till Tillåt mindre säker appar och väljer alternativet Aktivera. För att komma direkt till rätt inställning kan du klicka på denna länk: https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps
 3. Aktivera Tillåt mindre säkra appar.

När du aktiverat enligt ovanstående instruktion så bör det fungera bättre.

Tvåstegsverifiering och applösenord

Om du har tvåstegsverifiering aktiverad kan det hända att funktionen “Aktivera mindre säkra appar” inte syns eller helt enkelt inte fungerar. Då kan man skapa så kallade “applösenord”. Gör så här för att aktivera applösenord:

 1. Logga in på ditt Gmail-konto.
 2. Gå till dina Google-kontoinställningar och klicka på fliken Säkerhet.
 3. Välj Applösenord under sektionen “Logga in på Google”.
 4. Välj Välj app längst ned och välj den app du använder (E-post om du ska skicka e-post från en skrivare.
 5. Välj sedan “Välj enhet” och välj den enhet du använder (tex “Annat (eget namn)”. Välj sedan Generera.
 6. Följ instruktionerna för att ange ditt applösenord. Lösenordet kommer att visas som en 16-teckens kod i en gul stapel på skärmen.
 7. När du har angett lösenordet klickar du på klar.

OBS! Problemet med att skicka från skrivaren kan även ha andra orsaker. Kontakta oss om du behöver hjälp att felsöka och lösa problemet.