Lösenordsåterställning krävs om användaren överskrider gränsen för felaktiga lösenordsförsök på inloggningsskärmen före start eller om uppgiften “Blockera FDE-inloggningslösenord” initieras.

Du behöver ett arbetsstations-ID för återställningsprocessen. Arbetsstations-ID är skiftlägeskänsligt. Du hittar arbetsstations-ID längst ner på inloggningsskärmen före start:

I det här läget ser användaren på sin inloggningsskärm före start en varning “Användaren är inaktiverad.” Användaren måste trycka på F1 för att öppna inloggningsmenyn före start och välja Lösenordsåterställning. Nu måste användaren kontakta administratören som kan generera ett återställningslösenord.

Administratören kan utföra den här uppgiften på två sätt:

Om administratören kan identifiera den berörda arbetsstationen i hanteringskonsolen:

 1. Klicka på Datorinformation för arbetsstationen i hanteringskonsolen.
 2. Klicka på Översikt -> Krypteringspanel väljer du Hantera -> Återställ åtkomst -> Återställningslösenord.
 3. Baserat på återställningsindexet, som visas på användarens skärm, kan administratören ange rätt återställningslösenord för användaren.
 4. När användaren har satt in lösenordet kan de ändra sitt FDE-inloggningslösenord.

Om administratören inte kan identifiera den berörda arbetsstationen i hanteringskonsolen:

 1. Klicka på Help -> Encryption recovery i det övre fältet i hanteringskonsolen.
 2. Välj alternativet Återställningslösenord.
 3. Användaren måste ange arbetsstations-ID:t till administratören. Arbetsstations-ID visas längst ned på EFDE:s inloggningsskärm före start.
 4. När du har infogat rätt arbetsstations-ID visas en tabell över återställningslösenord.
 5. Baserat på återställningsindexet som visas på användarens skärm kan administratören ange rätt återställningslösenord för användaren.
 6. När användaren har satt in lösenordet kan de ändra sitt FDE-inloggningslösenord.

Användaren måste klicka på frågeteckenikonen  Recovery_password_mac_qmark på inloggningsskärmen och sedan klicka på ikonen Recovery_password_mac_arrow bredvid “.. återställ om du använder din återställningsnyckel.” Användaren måste kontakta administratören för att skapa ett återställningslösenord.

Administratören kan utföra den här uppgiften på två sätt:

Om administratören kan identifiera den berörda arbetsstationen i hanteringskonsolen:

 1. Klicka på Datorinformation för arbetsstationen i hanteringskonsolen.
 2. Klicka på Översikt -> Krypteringspanel väljer du Hantera -> Återställ åtkomst -> Återställningslösenord.
 3. Baserat på återställningsindexet, som visas på användarens skärm, kan administratören ange rätt återställningslösenord för användaren.
 4. När användaren har satt in lösenordet kan de ändra sitt FDE-inloggningslösenord.

Om administratören inte kan identifiera den berörda arbetsstationen i hanteringskonsolen:

 1. Klicka på Help -> Encryption recovery i det övre fältet i hanteringskonsolen.
 2. Välj alternativet Återställningslösenord.
 3. Användaren måste ange arbetsstations-ID:t till administratören. Arbetsstations-ID visas längst ned på EFDE:s inloggningsskärm före start.
 4. När du har infogat rätt arbetsstations-ID visas en tabell över återställningslösenord.
 5. Baserat på återställningsindexet som visas på användarens skärm kan administratören ange rätt återställningslösenord för användaren.
 6. När användaren har satt in lösenordet kan de ändra sitt FDE-inloggningslösenord.

Du behöver alltså kontakta din administratör för at åstadkomma en återställning. Om du behöver hjälp med detta kan du alltid kontakta oss.