Virtuella skrivbord låter dig ha flera olika uppsättningar av skrivbordet, till exempel ett för ditt arbete, ett för multimedia och ett för spel. På det sättet kan du få en bättre överblick över dina öppna program och fönster.

Så här skapar du virtuella skrivbord.

  1. Klicka på knappen Aktivitetsvy i aktivitetsfälet
virtuella skrivbord i windows
  1. Klicka på Nytt skrivbord
  2. Klicka på ett av skrivborden så kan du sedan öppna mappar och program på det skrivbordet.
  3. För att växla till ett annat skrivbord eller skapa fler, klicka igen på Aktivitetsvy välj ett av de andra virtuella skrivborden.