För att genomföra detta behöver du logga in på företagets BIMcloud-server. Fråga din administratör om du har tillgång till den och vad den har för adress och login-uppgifter.

PLN-säkerhetskopior kan endast öppnas som solo-ARCHICAD-projekt. Du kan använda vilken version av ARCHICAD som helst att öppna dem. Så fort du får tillgång till en fungerande BIMcloud/BIM-server, kan du dela projektet igen och fortsätta som ett nytt Teamwork-projekt. Detta kan även vara användbart att felsöka ett projekt.

  1. Gå in i projektlistan och markera ett projekt i vänstra kolumnen.

  1. Klicka på “Snapshots” högst upp i högra kolumnen.

  1. Välj en säkerhetskopia i formatet PLN från listan nedanför.
  2. Klicka på “Download”.
  3. Välj en mapp där du vill spara säkerhetskopian.
  4. Öppna denna PLN-fil som ett soloprojekt med valfri version version av ARCHICAD, nuvarande eller senare.
  5. Vid behov, dela om projektet i en BIMcloud/BIM-server igen och arbeta vidare som ett Teamwork-projekt.

Om du trots instruktionen ovan är osäker på vilka val du ska göra för att återställa ett Teamworlk-projekt, kontakta oss gärna. så kan vi hjälpa dig.