Du kan se din webbhistorik i Chrome. På en stationär dator eller laptop kan du fortsätta att söka där du slutade och hitta relaterade sökningar i vyn Sökningar i historiken.

Om du inte vill ha ett register över sidor du har besökt i Chrome kan du radera hela webbhistoriken eller delar av den. Om du raderar webbhistoriken gäller detta på alla enheter där du har aktiverat synkronisering och loggat in i Chrome. Du kan även inaktivera vyn Sökningar i historiken om du vill.

Det kan även vara nödvändigt att rensa webhistoriken i felsökningssyfte, om man tex inte kommer in på vissa sidor eller sidor visas felaktigt. Det kan bero på sparad information (cache) som ligger kvar och orsakar problem.

Visa historiken

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger.
 3. Klicka på Historik följt av Historik.

 

Rensa historiken

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger.
 3. Klicka på Historik följt av Historik.
 4. Klicka på Rensa webbinformation till vänster. En ruta visas.
 5. Välj i rullgardinsmenyn hur mycket av historiken som ska tas bort. Om du vill ta bort allt väljer du Genom tiderna.
 6. Markera kryssrutorna för webbhistoriken och övrig data i Chrome som ska tas bort.
 7. Klicka på Rensa data.

 

Ta bort ett objekt från historiken

Du kan radera enskilda delar av historiken. Använd sökrutan högst upp om du vill söka efter ett objekt.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger.
 3. Klicka på Historik följt av Historik.
 4. Markera kryssrutan bredvid varje objekt som du vill ta bort från historiken.
 5. Klicka på Radera uppe till höger.
 6. Bekräfta genom att klicka på Ta bort

 

Komma igång med Sökningar

På fliken Sökningar på sidan Historik ordnas webbhistoriken och sökningarna i Chrome efter ämne. Där kan du enkelt hitta tidigare webbaktivitet och fortsätta med relaterade sökningar. Om du har ett bokmärke till en sida eller lägger till den i en flikgrupp får sidan ett märke till höger.
 

Visa Sökningar

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Skriv söktermerna i adressfältet.
 3. Tryck på brickan Återuppta sökningen när den visas under adressfältet.

Du kan även öppna vyn Sökningar direkt från sidan Chrome-historik.

 • Aktivera eller inaktivera Sökningar: Klicka på Aktivera Sökningar eller Inaktivera Sökningar till vänster på fliken Sökningar.
 • Öppna alla sidor från en sökning på nya flikar: Klicka på Mer Mer bredvid det sökta objektet följt av Öppna alla i en ny flikgrupp.
Tips! Längst ned på sidan visas föreslagna sökningar som är relaterade till ämnet.
 

Ta bort objekt från Sökningar

Vissa sökningar som kan vara känsliga döljs automatiskt men går att hitta via sökrutan på sidan Sökningar. Om du till exempel har sökt efter ett hälsorelaterat ämne och vill återuppta den sökningen skriver du ämnet i sökrutan.

Du kan radera alla grupperade sökningar eller en enskild sida manuellt.

 • Radera en sida i en sökning: Klicka på Mer Mer bredvid objektet följt av Ta bort från historiken.
 • Radera alla sidor i en sökning: Klicka på Mer Mer bredvid objektet följt av Ta bort alla från historiken.

Visa historiken

Öppna Chrome-appen Chrome på en mobil eller surfplatta med Android.

 1. Tryck på Mer Mer uppe till höger och sedan på följt av Historik.
  • Om du har en version av Chrome med adressfältet längst ned sveper du uppåt på adressfältet. Tryck på Historik Historik.
 2. Tryck på posten för den webbplats du vill besöka.
  • Om du vill öppna webbplatsen på en ny flik trycker du länge på posten. Tryck på Mer Mer uppe till höger och sedan på följt av Öppna i ny flik.
  • Om du vill kopiera webbadressen trycker du länge på den posten. Tryck på Mer Mer uppe till höger och sedan på följt av Kopiera länk.

 

Rensa historiken

 1. Öppna Chrome-appen Chrome på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Mer Mer uppe till höger följt av Historik.
  • Om du har en version av Chrome med adressfältet längst ned sveper du uppåt på adressfältet. Tryck på Historik Historik.
 3. Tryck på Rensa webbinformation.
 4. Bredvid Tidsintervall:
  • Välj datum om du vill rensa delar av historiken.
  • Om du vill ta bort allt trycker du på Genom tiderna.
 5. Markera kryssrutan bredvid Webbhistorik.
 6. Avmarkera kryssrutorna för data som du inte vill ta bort.
 7. Tryck på Rensa data.

 

Ta bort ett objekt från historiken

Du kan radera enskilda delar av historiken. Tryck på Sök Sök uppe till höger om du vill söka efter något.

 1. Öppna Chrome-appen Chrome på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Mer Mer uppe till höger följt av Historik.
  • Om du har en version av Chrome med adressfältet längst ned sveper du uppåt i adressfältet innan du trycker på Historik Historik.
 3. Leta upp det objekt som du vill radera.
 4. Tryck på Ta bort Remove till höger.

Så här raderar du flera objekt:

 1. Tryck länge på en post.
 2. Välj de andra posterna som ska raderas.
 3. Tryck sedan på Ta bort Remove uppe till höger.
Tips! Du kan ta bort ett objekt från historiken för en viss webbplats medan du befinner dig på webbplatsen:
 • Tryck på låset Låsföljt av Besöktes senast Historikföljt av Ta bort Remove.

 

Ta bort en bild på sidan Ny flik

Öppna en ny flik om du vill visa de webbplatser som du besöker oftast. Om du vill ta bort en bild trycker du länge på den och väljer Ta bort.

Visa historiken

 1. Öppna Chrome-appen Chrome på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Mer Mer följt av Historik .

 

Rensa historiken

 1. Öppna Chrome-appen Chrome på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Mer Mer följt av Historik .
 3. Tryck på Rensa webbinformation längst ned.
 4. Markera Webbhistorik. Den kanske redan är markerad.
 5. Avmarkera de objekt som du inte vill radera.
 6. Tryck på Rensa webbinformation följt av Rensa webbinformation.
 7. Tryck på Klar uppe till höger.

 

Ta bort ett objekt från historiken

Du kan radera enskilda delar av historiken. Använd sökrutan högst upp om du vill söka efter ett objekt.

 1. Öppna Chrome-appen Chrome på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Mer Mer följt av Historik .
 3. Tryck på Redigera längst ned.
 4. Granska posterna som ska raderas.
 5. Tryck på Radera.
 6. Tryck på Klar uppe till höger.

 

Ta bort förslag på webbplatser från sidan Ny flik

Öppna en ny flik om du vill visa de webbplatser som du besöker oftast. Om du vill ta bort en webbplats trycker du länge på den och sedan på Ta bort.

Detta visas på sidan Historik

På sidan Historik visas de webbsidor du har besökt i Chrome under de senaste 90 dagarna. Chrome-sidor som du har besökt (som chrome://settings), sidor som du har besökt i inkognitoläge eller sidor som du redan tagit bort från webbhistoriken visas inte.

Om du är inloggad i Chrome och synkroniserar historik kan sidan webbsidor som du har besökt visas på sidan Historik på alla synkroniserade enheter en mycket längre tid. Om du är utloggad från Chrome visas inga webbsidor på sidan Historik på andra enheter.

 

Surfa privat

Om du inte vill att någon webbhistorik ska sparas alls i Chrome kan du surfa privat i inkognitoläge.

Använder du Chromebook på jobbet eller i skolan? Nätverksadministratören kan inaktivera webbhistoriken. Om historiken är inaktiverad visas inga webbplatser du har besökt på sidan Historik. Läs mer om hur du använder en Chrome-enhet som administreras av någon annan.