I senare versioner av Outlook för Mac uppmanas man vid programstart att byta till “Nya Outlook”. Om man inte har uppdaterat till den allra senaste versionen eller av någon annan anledning inte vill använda sig av det nya utseendet så finns möjlighet att ändra så att frågan inte kommer upp varje gång.

Om du inte vill se påminnelsen om nya Outlook vid programstart, gör så här:

  1. Stäng av Outlook.
  2. Öppna programmet “Terminal” (Du kan söka efter det i din dator genom att använda Spotlight, dvs ikonen som liknar ett förstoringsglas, uppe till höger på skärmen).
  3. När Terminal öppnats, skriv in följande kommando:

defaults write com.microsoft.Outlook EnableNewOutlook -int 0 

  1. Tryck sedan enter Terminal

Nu bör frågan inte visas igen och du kan öppna Outlook för Mac. Om det mot förmodan inte fungerar som tänkt, kontakta oss gärna.