Hur hanterar jag bilagan winmail.dat?

Vad är windmail.dat? Bilagan innebär att e-postmeddelandet skickades från ett e-postprogram från Microsoft (till exempel Outlook och Microsoft Exchange-klienten) och innehåller information i RTF-formatet (rich text format). RTF-formatet bestämmer hur teckensnitt, färger och andra attribut som till exempel understrykningar och fetstil ska visas i e-postmeddelandet. (Bilagan visas inte i Outlook men i Mail. Den kan […]

Inaktivera Copilot i Microsoft Edge

Microsoft Copilot är ett AI-drivet verktyg som hjälper användare med vardagliga uppgifter som att skapa dokument, sammanfatta innehåll, analysera data eller skriva kod. Det liknar ChatGPT, men den viktigaste skillnaden är dess täta integration med Microsoft 365-applikationer och Microsofts ekosystem, vilket innebär att Copilot kan utnyttja användarnas data, såsom dokument, e-postmeddelanden och kalendrar för att […]

Lägga till Microsoft Authenticator som autentiseringsmetod

Vad är MFA (Multifaktorautentisering) och varför behövs det? MFA står för Multi-Factor Authentication och innebär att användare måste ange mer än en autentiseringsfaktor för att verifiera sin identitet och få åtkomst till digitala konton. Om man endast använder ett sätt att autentisera sig,, dvs med användarnamn och lösenord så finns det en risk att obehöriga […]

Stänga av automatiska uppdateringar för Office

Självklart är Office-uppdateringar viktiga för att säkerställa att du har tillgång till de senaste säkerhetskorrigeringarna, buggfixarna och funktionerna. Dessutom kan uppdateringar innehålla nya och förbättrade samarbetsverktyg, förbättrade säkerhetsfunktioner, nya mallar och andra uppdateringar. Men de nya uppdateringarna kan ibland få Office-paketet att krascha eller orsaka instabilitet i specifika appar. Om du har problem kan du […]

Outlook visar fel veckonummer

Visar Outlook fel veckonummer i månadsvyn? Lugn, det går att ändra med en inställning. Det finns flera veckonummersystem som används för den normala (gregorianska) kalendern. Veckonummersystemet i Outlook kan modifieras för att matcha det veckonummersystem som används i ett land eller region. Det finns två inställningar som bestämmer hur veckonummer listas i kalendern: Du kan […]

Skicka e-post från en delad brevlåda i Office 365

Om du har blivit tilldelad rättigheterna att “Skicka som”, dvs skicka e-post från en delad brevlåda, så följer här en instruktion om hur du går tillväga. Observera att e-post som skickas på detta sätt automatiskt hamnar i den egna e-postlådan för skickade meddelanden. Om du även vill att de skickade meddelandena ska visas i den […]

Stänga av frågan om Nya Outlook för Mac

I senare versioner av Outlook för Mac uppmanas man vid programstart att byta till “Nya Outlook”. Om man inte har uppdaterat till den allra senaste versionen eller av någon annan anledning inte vill använda sig av det nya utseendet så finns möjlighet att ändra så att frågan inte kommer upp varje gång. Om du inte […]

Ta bort licensfilerna för Office på din Mac

Om du felsöker Office och vill ta bort licensfilerna på din Mac kan du använda verktyget för borttagning av licenser. Detta tar helt bort alla licenser för Microsoft 365 för Mac. Viktigt: Innan du använder verktyget, se till att du har rätt kontoinformation och lösenord kopplat till ditt köp av Office tillgängligt när du återaktiverar. […]

Aktivera filsamarbete i OneDrive

För att kunna arbeta samtidigt i filer som är synkroniserade med OneDrive eller SharePoint med datorn krävs att funktionen är aktiverad i OneDrive. Det kan vara aktiverat från start men ibland kan det också vara inaktiverat av någon anledning. Hä rkomemr en förklaring på hur du kan aktivera det. Olika versioner av OneDrive har olika [...]